ფილიალის ძიება

HANSA-FLEX-ს დღეისათვის ხუთივე კონტინენტზე გააჩნია ფილიალი. თითოეულ ჩვენს 400 მდებარეობას, თქვენს განკარგულებაში "Know-how"  სიღრმისეული ჰიდრავლიკის სპეციალისტები ჰყავს. თქვენი ფილიალი მზად არის უპასუხოს ჰიდრავლიკის სათადარიგო ნაწილების მომარაგებისა და ორიგინალი მწარმოებლის ნაწილების შესახებ ნებისმიერ შეკითხვას მაღალი მომსახურეობრივი კულტურით.